Danish Music Awards er musikbranchens ældste og mest prestigefyldte prisuddeling. Bag DMA 2023 står musikselskabernes brancheorganisation IFPI Danmark i samarbejde med JBL.

Hvem kan vinde

Danish Music Awards gives til de bedste danske kunstnere, udgivelser og projekter, som har udmærket sig særligt inden for en række priskategorier.

For at blive nomineret til DMA 2023 skal man i langt de fleste kategorier have været aktiv med udgivelser, koncerter mv. i perioden fredag d. 2. september 2022 til og med torsdag d. 14. september 2023. Beslutningen om hvilke kunstnere, udgivelser eller projekter, der skal have tildelt en pris inden for hver enkelt kategori, afgøres af et særligt DMA-akademi bestående af personer med stor indsigt i dansk musik.

Find hele regelsættet for indstilling af udgivelser, kunstnere m.fl. til Danish Music Awards 2023 her

Hvordan arbejder vi

Hvert år nedsætter IFPI Danmarks bestyrelse et akademi bestående af 8 personer med særlig kunstnerisk og kommerciel indsigt i musikbranchens aktiviteter. Beslutningerne om hvem der skal nomineres og hvem der skal vinde afgøres af DMA-Akademiet på såkaldte valgdage, hvor akademimødet først ophæves, når der er opnået enighed.

IFPI Danmark ser mangfoldighed som en styrke. Både i forhold til genrer, køn, alder og etnicitet. Medlemmer til Akademiet udpeges derfor ud fra deres evne til at kunne anskue musikbranchen fra et helhedsperspektiv præget af diversitet, ligesom Akademiets medlemmer udpeges på baggrund af bestyrelsens overbevisning om, at medlemmerne kan sætte sig ud over særinteresser i Akademiets arbejde. Medlemmerne af DMA-Akademiet offentliggøres på aftenen for DMA.

DMA-Akademiet har mandat til at finde nominerede og vindere i alle kategorier på nær Danish Music Awards’ Ærespris. Modtageren af Danish Music Awards' Ærespris udpeges hvert år af IFPI Danmarks bestyrelse.